Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - Μετά την Άρνισσα

ΤΡΙΤΗ 26-5-2015


                                      Αυτοκινητάμαξα Θεσσαλονίκης - Φλώρινας

ΦΩΤ.  ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ