Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ - ΑΡΝΙΣΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15-4-2015

                    Σ.Σ. ΑΡΝΙΣΣΑΣ ( Σήμερα)

ΦΩΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΔΑΡΗΣ